ARCHITEKTÚRA, STAVBY, DESIGN.
MILUJEME SVOJU PRÁCU OD ROKU 1998.
JEDNODUCHOSŤ A VTIP RIEŠENIA
JE NAJVAČŠÍ LUXUS.
NAVRHUJEME STAVBY
S LÁSKOU K FUNKCIONALIZMU.
BIELA FARBA NIE JE FÁDNA,
JE NADČASOVÁ.
BÝVANIE, ČI PREVÁDZKA
JE ŠPECIFICKÁ ZÁLEŽITOSŤ.
UPREDNOSTŇUJEME
DIALÓG S KLIENTOM.
ARCHITEKTÚRA, STAVBY, DESIGN.
MILUJEME SVOJU PRÁCU OD ROKU 1998.
ARCHITEKTÚRA, STAVBY, DESIGN.
MILUJEME SVOJU PRÁCU OD ROKU 1998.

Tvoríme architektúru, interiér, projekty stavieb. Ponúkame komplexnú činnosť v projekcii od malých zadaní až po veľké celky. Zabezpečíme celkovú projektovú prípravu, realizačné projekty i inžiniersku činnosť stavieb. Pre klienta bez starostí.

Logické a prevádzkovo dotiahnuté dispozície pôdorysov sú samozrejmosťou. Individuálne pristupujeme ku každému zadaniu. Nízkoenergetický štandart budov, súčasné trendy v energetickej hospodárnosti stavieb riešime s radosťou. Naše návrhy nájdete na Slovensku, Rakúsku i v Českej republike.

Bytová stavba má vyzerať ako domov pre spoločenstvo ľudí, rodinný dom má lákať záhradou a prelínaním interiéru s exteriérom. Prevádzkový priestor je maximálne funkčný. Interiér riešime v ploche i v priestore. Výškové členenie nie je problém, ak má svoje dôvody. Exteriér stavby je jednoduchý a odráža funkciu a poslanie domu. Jednoduchosť a vtip riešenia je najvačší luxus. ...spracované voľne podľa Adolfa Loosa