Ing. arch. Adrián Haško
 • hlavní architekt
 • architekt Slovenské komory architektů
 • e- mail: modulor@modulor.sk
 • Tým Modulor, atelier architektury

  Tým atelieru Modulor

  Adrián, Gabika, Zuzana, Adam, Lucia

  mail : atelier@modulor.sk

  Ing. arch. Gabriela Fukatschová
  hlavní architektka, majitelka ateliéru
  • hlavní architektka
  • architekt Slovenské a České komory architektů
  • e- mail: atelier@modulor.sk 
  • www.modulor.sk