• návrh celkovej prestavby existujúcej stavby zámku a priľahlých budov v rámci riešenia celkovej rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky zámku a jeho areálu v Bystřici nad / úhl., okres Klatovy, ČR
  • táto časť areálu rieši nové ubytovacie kapacity v dependance k zámku, počet apartmánov 19
  • projekt 2016 – 2017, stavba je v príprave