koncept riešenia rodinného apartmánového domu s dvoma samostatnými bytmi v hl. meste