Clients / EHR STAV Malacky s.r.o.

Realizácia bytového domu v meste Šaštín – Stráže, celkom okolo 70 b.j., v parteri byt. domu su riešené obchodné prevádzky, pred objektom parkoviská pre obyvateľov a návštevníkov. Pôdorysne je stavba navrhnutá v tvare písmena U s vnútorným átriom, ide o trojpodlažnú stavbu s obytným podkrovím, začlenenú do historického centra mestečka. Naša spoločnosť zabezpečovala celú predprojektovú, projektovú prípravu do realizačného projektu i kompletnú inžiniersku činnosť spojenú s vydaním viacerých stavebných povolení.