Clients / súkromný investor

Návrh tejto stavby vznikol v existujúcej zástavbe bývalej záhradkárskej zóny vo Vrakuni v Bratislave, ktorá sa pod tlakom obyvateľov zmenila na zónu obytnú. Navrhli sme dom na bývanie na mieste pôvodnej záhradnej chatky, z ktorej zostal suterén s garážou. Nad tým vyrástla dvojpodlažná hmota nového domu.