koncept riešenia dvoch rodinných domov blízko hl. mesta