Projekt prestavby pavilónu bývalých jaslí na Banšelovej v Ružinove rieši návrh nových dvoch tried materskej školy, projekt 2017, stavba je v príprave na realizáciu.