Clients / súkromný investor

Realizovaný návrh polyfunkčnej stavby v Bratislave, ul. Pasienková. Stavba sa zúčastnila arch. súťaže CEZAAR 2013 v kategórii Polyfunkčné a priemyselné stavby.