realizácia obnovy býv. reštaurácie z prelomu storočí v lokalite Modra – Harmónia, v súčasnosti je z nej nadštandartná obytná rezidencia