Návrh rekonštrukcie budovy hl. stanice ŽST v Bratislave, existujúca prevádzka ŽST sa prebuduje na európske štandarty prevádzkovania železničných staníc, projekt 06/2016, stavba v príprave