Ing. arch. Gabriela Fukatschová

autorizovaná architektka Slovenskej a Českej komory architektov od roku 2001

hlavná architektka a majiteľka štúdia Modulor

mail : atelier@modulor.sk

Nikola Šuštiaková

projektantka / architektka štúdia Modulor

posila nášho tímu vzhľadom na technické zariadenia budov a stavebnú časť

mail : asistent@modulor.sk

Ing. arch. Radka Kubaliaková

architektka štúdia Modulor

v súčasnosti sa venuje okrem práci v našom štúdiu aj vedeckej práci na doktorandskom štúdiu FA STU Bratislava

mail : modulor@modulor.sk

Modulor, ateliér architektúry

Tím ateliéru Modulor – Nikola, Radka, Gabika