Cenník

Experienced Builders & Architects

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA

Výsledkom tohto procesu je grafický návrh v 2D, situácia, pôdorys jednotlivých podlaží, schématický rez a pohľady. Po odsúhlasení 2D dispozičného riešenia Vám vytvoríme 3D vizualizáciu. V prípade drobných zmien je možná úprava v maximálne troch kolách. Každá ďalšia zmena je spoplatnená 70 €.

 

 

Cena: 12 – 15 €/m2
Doba dodania: 21 pracovných dní
Výstupy: 2 kópie

PROJEKT NA STAVEBNÉ POVOLENIE

Výsledkom je sprievodná správa, súhrnná technická správa, architektonicko-stavebná časť, statický posudok, zdravotechnika, vykurovanie, elektroinštalácia, plynoinštalácia, požiarno-bezpečnostné riešenie, výpočet energetickej hospodárnosti budovy. Cena nezahŕňa riešenie chladenia, rekuperácie, tepelného čerpadla, bazénovej techniky, fotovoltických panelov, solárneho ohrevu a iných nadštandardných riešení. Uvedené riešenia sú spoplatnené individuálnym príplatkom podľa náročnosti riešenia.

 

Cena: 20 – 40 €/m2
Doba dodania: 4 – 8 týždňov
Výstupy: 6 kópií

REALIZAČNÝ PROJEKT

Výstupom tejto časti je rozpracovanie projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom. Súčasťou sú aj výpisy okien, dverí, výkazy klampiarskych a stolárskych prvkov, výkaz výmer, materiálov vrátane rozpočtov a jednotlivých profesií.

 

Cena: 20 – 40 €/m2
Doba dodania: 6 – 8 týždňov
Výstupy: 6 kópií

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA INTERIÉRU

Návrh dispozície v dvoch až troch variantoch, pohľady, rezopohľady a návrh zariaďovacích predmetov.

 

Cena: 6 – 8 €/m2
Doba dodania: 2 týždne
Výstupy: 2 kópie

PROJEKT INTERIÉRU

Po odsúhlasení 2D dispozičného riešenia Vám vytvoríme 3D vizualizáciu. V prípade drobných zmien – odtieň stien, podláh – je možná úprava v maximálne troch kolách. Každá ďalšia zmena je spoplatnená 50 €. Výsledkom je podklad pre realizačnú firmu, s použitím reálnych zariaďovacích predmetov a materiálov s uvedením možnosti zakúpenia, spracovanie rozpočtu, výkresy nábytku na mieru a výpis prvkov.

 

Cena: 20 €/m2
Doba dodania: 3 – 5 týždňov
Výstupy: 2 kópie

ODBORNÉ KONZULTÁCIE, ZMENY SPRACOVANÉHO, ROZPRACOVANÉHO PROJEKTU NAD RÁMEC DOHODNUTEJ CENY

Cena: 35 – 45 €/hod

AUTORSKÝ DOZOR

Cena: 35 – 75 €/hod + 0,5 €/km cesty

 

Uvedené ceny sú orientačné. Klient má nárok v rámci objednaného projektu na konzultácie v rozsahu 5 hod grátis. Každá ďalšia konzultácia je spoplatnená 35 €/hod. Konkrétnu cenovú ponuku Vám radi vypracujeme na základe zaslaných podkladov a náročnosti projektu.

Scroll to top

Kontaktný formulár

Máte záujem ? Vyplňte kontaktný formulár nižšie