Polyfunkcia
a školstvo

O projekte

Nový pavilón ZŠ Vrútocká, Bratislava, investor MČ Bratislava Ružinov

Nový pavilón ZŠ Vrútocká, Bratislava
Investor: MČ Bratislava Ružinov

– projekt z roku 2022, ide o návrh nového štvorpodlažného pavilónu existujucej základnej školy na Vrútockej ulici v Bratislave
– vzniknú tu nové triedy a odborné učebne, exteriérový priestor na výuku na zelenej streche školy
– stavba je navrhnutá ako energeticky hospodárna s extenzívnou zelenou strechou a sofistikovaným obalovým plášťom
– stavba je v príprave

O projekte

Fotografické zážitkové ateliéry v divokej prírode, Hrušov, okres Veľký Krtíš

Fotografické zážitkové ateliéry v divokej prírode, Hrušov, okres Veľký Krtíš, NAD ZÁVOZOM
Autor projektu stavby: MODULOR ARCHITECTURE s. r. o.
Investor: LSZ s.r.o.
Realizácia hrubá stavba: DrevoDom Zvolen
Projekt: 2021
Realizácia: 2020 – 2023

Pôvodný návrh bol plánovaný z lodných kontajnerov, ale pre nedostatok kontajnerov, časové trenice a dostupnosť terénu sme sa rozhodli pre montovaný drevodom. Celý objekt pozostáva z troch budov, Pracovňa, Ateliér a Ubytovanie. Počas pracovných ciest sa klienti inšpirovali architektúrou, predovšetkým tou z ďalekého východu a technikou Shou-sugi-ban. Hoci je každá budova iná, pojítkom je práve čierny obklad. Vychádzame z jednej tradície príznačnej nielen v našom regióne ale aj na ďalekom východe. Shou-sugi-ban, stará japonská metóda opaľovania dreva, ktorá prispieva k zvýšeniu jeho odolnosti voči poveternostným vplyvom, škodcom, drevokazným hubám, ale aj ohňu, využíva sa predovšetkým na obklad domov. V Japonsku používajú na obklad drevo z cyprusu, na Slovensku sme si zvolili, po konzultáciách s rôznymi obkladačmi, práve červený smrek. Ideálne drevo v našich podmienkach na fasádny obklad. Táto technika opaľovanie dreva je príznačná aj v Honte, mieste nášho aktuálneho pôsobenia, pretože sa využíva vo vinohradníctve, kde sa drevené koly opália a slúžia ako podpery pre samorodný vinič. Jednotlivé objekty stavieb sú voľne roztrúsené vo svahu s výhľadom do ďalekej krajiny. Pôdorysne jednoduché stavby obĺžnikovitého pôdorysu, postavené na podklade zo štrkového lôžka posadené do pôvodného terénu kopca. Stavby vyrástli v exteriéri mimo klasickú zástavbu obce Hrušov a pekne zapadajú do divokej miestnej fauny a flóry.

O projekte

ŽST Bratislava – hlavná stanica rekonštrukcia

Návrh rekonštrukcie budovy hl. stanice ŽST v Bratislave, existujúca prevádzka ŽST sa prebuduje na európske štandarty prevádzkovania železničných staníc, projekt 06/2016, stavba v príprave

O projekte

ZÁMOK BYSTŘICE N/ÚHL, KLATOVY, ČR / celková obnova zámku a zámockého areálu /

celkovo bude v zámku a v areáli realizované kapacity k ubytovaniu :
– hlavná zámocká časť 18 apartámov a bytov
– dependance apartmanové bývanie / novostavba /, 16 apartmánov
– objekt č.p. 46 – 6 apartmánov
– v zámku navrhujeme reštauráciu, vináreň, obnovu Sály predkov pre
spoločenské udalosti a eventy
O projekte

Apartmánové bývanie, Zámok Bystřice n/úhl, Klatovy, ČR

Scroll to top

Kontaktný formulár

Máte záujem ? Vyplňte kontaktný formulár nižšie