Modulor, a studio with rich experiences

Text: Slovak magazine EXTERIER / INTERIER, Roman Nečas, Photo: Jozef Barinka, Modulor Studio Archive

The designs are close to the utilitarian shaping of mass with generous windowpane, the conformity of the building with the surrounding environment and the functional use of the ground plan. Every design is original. The Modulor architectural company has been associating architects and engineers since 1998. The main target of their projects are imaginative and non-standard solutions. When designing multifunctional buildings, family houses or flats, there is a meaningful shaping of the mass, which should not lack generous windowpane, compliance with the surrounding environment, and full functionality. This is closely related to logical and operationally effective floor layouts.

Their individual approach to each assignment or project attempts is to consider the specific requirements of investors, future users. This also applies to the design of residential buildings, in which they take into account that the community of people living in one place should have plenty of free space and personal privacy. In designs of family houses they consider a significant intersection of the interior with the exterior and the cozy garden for users´ wellbeing. In all projects, the primary and end line task is the most functional design of interiors. Buildings from the Studio Modulor are characterized by simple shapes that should somehow reveal their function and mission.

  • Myslíte si, že je vždy vhodné, aby nový projekt tvarovo, prípadne aj použitým materiálom rešpektoval prostredie, v ktorom sa nachádza?

    Myslím si, že pre architektonickú tvorbu menšieho alebo väčšieho meradla je dôležité rešpektovať prostredie, do ktorého prichádza. Nemusí ho priamo kopírovať alebo nejakým iným spôsobom napodobňovať. Novotvar by však mal rešpektovať okolitú zástavbu, inšpirovať sa ňou a pokojne pre mňa aj šokujúcim spôsobom na ňu odpovedať.

    Mám rada, ak vznikajú kontrasty starej a novej architektúry a vyhovuje mi napätie v urbanistickom priestore, ktoré takto vzniká. Napríklad Gehryho a Miluničov „Tancujúci dom“ na vltavskom nábreží v Prahe mi veľmi imponuje. Pritom ide o absolútne spojenie pôvodného a súčasného, či už v tvare alebo materiáli.
     
  • Dokážete v prípade rodinných, bytových domov či interiérových úprav okrem projektu zabezpečiť aj jeho realizáciu, máte k dispozícii firmy, s ktorými trvalo spolupracujete?


Spolupracujeme niekoľko rokov s overenými stavebnými firmami a sme s nimi spokojní. Napriek tomu sme sa v posledných dňoch rozhodli realizovať naše projekty vo vlastnej réžii a zakladáme stavebnú spoločnosť na realizáciu vlastných rezidenčných projektov v klasickom murovanom prevedení alebo v nízkoenergetickom či pasívnom štandarte. Klientovi takto ponúkneme možnosť nasťahovať sa do domu, ktorý presne zodpovedá nášmu návrhu. Stavba si neraz vyžaduje kompromisné riešenia priamo počas výstavby a tie sa často dejú bez našej kontroly či súhlasu. Podobné projektové zmeny chceme takýmto riešením minimalizovať. Naším cieľom je dodať klientovi dom, ktorý zodpovedá na sto percent projektu, ktorý si vybral a na akom sme sa dohodli.
 

  • Existuje projekt, do ktorého by ste s najväčšou pravdepodobnosťou nešli, pretože požiadavky klienta by mohli byť pre vás neakceptovateľné?


Určite áno, viem si predstaviť, že by som nejaký aj odmietla. V minulosti sa to už stalo a nie je vylúčené, že táto situácia niekedy opäť nastane. Náš ateliér pracuje prevažne s privátnou klientelou. Ak sa stane, že sa s klientom názorovo alebo návrhovo nestretneme, spolupráca skončí. Ale najskôr vyskúšame rôzne varianty, aby sme sa s ním dohodli. Samozrejme, vždy sa snažíme nájsť cestu ku klientovi na základe jeho individuálnych požiadaviek. Ale architektúra je vecou vkusu, názoru a cítenia architekta i klienta. Nie vždy je to ľahká cesta.
 

  • Do akej miery podľa vás ovplyvnila kríza kvalitu architektúry?


Môj názor je, že kríza architektúre iba prospeje. Aj súkromní investori i developerské spoločnosti získali čas, aby sa nad stavebnou tvorbou zamysleli. Nie je prirodzené, aby kvalitná architektúra vznikala v prehnane rýchlom tempe a krátkych termínoch, ako to bolo počas posledného stavebného boomu. Nad dobrou vecou treba chvíľku premýšľať, inšpirovať sa. Verím tomu, že po kríze získajú všetky dotknuté strany v stavebníctve nový pohľad na architektonickú tvorbu, nové skúsenosti z krízového vývoja a pri nových zadaniach budú voči nám architektom viac ústretoví, vnímaví k problémom s tým súvisiacimi, otvorení väčšej kreativite a vynaliezavosti i originalite. Tvorba architekta nie je iba kreslenie niečoho na papier, bez čoho nie je možné získať stavebné povolenie. Ide o čosi viac. A dúfam, že toto čosi uvidí viac očí ako pred krízou.

Scroll to top

Kontaktný formulár

Máte záujem ? Vyplňte kontaktný formulár nižšie