Modulor, ateliér s bohatými skúsenosťami

Text časopis EXTERIER / INTERIER Roman Nečas foto Jozef Barinka, archív ateliéru Modulor

V návrhoch je im blízke utilitárne tvarovanie hmoty s veľkorysým presklením, súlad stavby s okolitým prostredím, funkčné využitie pôdorysu. Každý návrh je originál. Architektonická spoločnosť Modulor združuje architektov a inžinierov od roku 1998. Základným cieľom ich projektov sú nápadité a neštandardné riešenia. Pri navrhovaní polyfunkčných stavieb, rodinných či bytových domov je im blízke zmysluplné tvarovanie hmoty, ktorému by nemalo chýbať veľkorysé presklenie, súlad s okolitým prostredím a plnohodnotná funkčnosť. S tým úzko súvisia logické a prevádzkovo dotiahnuté dispozície pôdorysov.

Individuálnym prístupom ku každému zadaniu alebo projektu sa snažia zohľadniť konkrétne požiadavky investorov, budúcich užívateľov. To platí rovnako pri navrhovaní bytových stavieb, pri ktorom berú do úvahy, že spoločenstvo ľudí žijúcich na jednom mieste by malo mať dostatok voľného priestoru a osobného súkromia, rodinných domov, v ktorých považujú za významné prelínanie sa interiéru s exteriérom a útulnou záhradou tak, aby sa užívatelia cítili dobre. Vo všetkých projektoch je primárnou úlohou maximálne funkčné plošné i priestorové riešenie interiérov. Stavby z architektonického štúdia Modulor charakterizujú jednoduché tvary, ktoré by mali čosi prezradiť o ich funkcii a poslaní.

Samostatnou časťou tvorby ateliéru je sekcia katalógových projektov rodinných domov. Prostredníctvom nich sa architekti snažia priblížiť potenciálnemu klientovi modernú architektúru v bežnej rezidenčnej výstavbe. Vlastné projekty domov navrhujú už niekoľko rokov a portfólio ponuky projektov neustále rozširujú. Snažia sa aj s ohľadom na prijateľný rozpočet, ponúknuť klientom niečo viac ako len priemerný katalógový projekt, a tým je súčasný pohľad na tvorbu typizovaných stavieb v duchu modernej architektúry, ktoré v prostredí, kde žijú, dokážu vzbudiť záujem okolia tým, že sú odlišné a iné.

  • Myslíte si, že je vždy vhodné, aby nový projekt tvarovo, prípadne aj použitým materiálom rešpektoval prostredie, v ktorom sa nachádza?

    Myslím si, že pre architektonickú tvorbu menšieho alebo väčšieho meradla je dôležité rešpektovať prostredie, do ktorého prichádza. Nemusí ho priamo kopírovať alebo nejakým iným spôsobom napodobňovať. Novotvar by však mal rešpektovať okolitú zástavbu, inšpirovať sa ňou a pokojne pre mňa aj šokujúcim spôsobom na ňu odpovedať.

    Mám rada, ak vznikajú kontrasty starej a novej architektúry a vyhovuje mi napätie v urbanistickom priestore, ktoré takto vzniká. Napríklad Gehryho a Miluničov „Tancujúci dom“ na vltavskom nábreží v Prahe mi veľmi imponuje. Pritom ide o absolútne spojenie pôvodného a súčasného, či už v tvare alebo materiáli.
     
  • Dokážete v prípade rodinných, bytových domov či interiérových úprav okrem projektu zabezpečiť aj jeho realizáciu, máte k dispozícii firmy, s ktorými trvalo spolupracujete?


Spolupracujeme niekoľko rokov s overenými stavebnými firmami a sme s nimi spokojní. Napriek tomu sme sa v posledných dňoch rozhodli realizovať naše projekty vo vlastnej réžii a zakladáme stavebnú spoločnosť na realizáciu vlastných rezidenčných projektov v klasickom murovanom prevedení alebo v nízkoenergetickom či pasívnom štandarte. Klientovi takto ponúkneme možnosť nasťahovať sa do domu, ktorý presne zodpovedá nášmu návrhu. Stavba si neraz vyžaduje kompromisné riešenia priamo počas výstavby a tie sa často dejú bez našej kontroly či súhlasu. Podobné projektové zmeny chceme takýmto riešením minimalizovať. Naším cieľom je dodať klientovi dom, ktorý zodpovedá na sto percent projektu, ktorý si vybral a na akom sme sa dohodli.
 

  • Existuje projekt, do ktorého by ste s najväčšou pravdepodobnosťou nešli, pretože požiadavky klienta by mohli byť pre vás neakceptovateľné?


Určite áno, viem si predstaviť, že by som nejaký aj odmietla. V minulosti sa to už stalo a nie je vylúčené, že táto situácia niekedy opäť nastane. Náš ateliér pracuje prevažne s privátnou klientelou. Ak sa stane, že sa s klientom názorovo alebo návrhovo nestretneme, spolupráca skončí. Ale najskôr vyskúšame rôzne varianty, aby sme sa s ním dohodli. Samozrejme, vždy sa snažíme nájsť cestu ku klientovi na základe jeho individuálnych požiadaviek. Ale architektúra je vecou vkusu, názoru a cítenia architekta i klienta. Nie vždy je to ľahká cesta.
 

  • Do akej miery podľa vás ovplyvnila kríza kvalitu architektúry?


Môj názor je, že kríza architektúre iba prospeje. Aj súkromní investori i developerské spoločnosti získali čas, aby sa nad stavebnou tvorbou zamysleli. Nie je prirodzené, aby kvalitná architektúra vznikala v prehnane rýchlom tempe a krátkych termínoch, ako to bolo počas posledného stavebného boomu. Nad dobrou vecou treba chvíľku premýšľať, inšpirovať sa. Verím tomu, že po kríze získajú všetky dotknuté strany v stavebníctve nový pohľad na architektonickú tvorbu, nové skúsenosti z krízového vývoja a pri nových zadaniach budú voči nám architektom viac ústretoví, vnímaví k problémom s tým súvisiacimi, otvorení väčšej kreativite a vynaliezavosti i originalite. Tvorba architekta nie je iba kreslenie niečoho na papier, bez čoho nie je možné získať stavebné povolenie. Ide o čosi viac. A dúfam, že toto čosi uvidí viac očí ako pred krízou.

Scroll to top

Kontaktný formulár

Máte záujem ? Vyplňte kontaktný formulár nižšie