CEZAAR 2023, náš projekt na Hrušove je v užšom výbere poroty – obhliadka

zdroj text Archinfo.sk, foto JRKVC, Ľubomír Sabo

V teplých júnových dňoch tohto roka navštívilo na základe užšieho výberu poroty v slovenskej prestížnej architektonickej súťaži CEZAAR medzinárodné zoskupenie porotcov našu realizáciu Fotografických ateliérov na Hrušove.

Slovenská komora architektov už po 22. krát ocení to najlepšie zo súčasnej slovenskej architektúry.

Tak ako v uplynulých ročníkoch sa CE ZA AR bude udeľovať v piatich typologických kategóriách: Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Interiér a Exteriér. Šiestou kategóriou sú Fenomény architektúry, ktoré umožňujú porote vyzdvihnúť rôzne aspekty architektonickej kvality bez typologických obmedzení.

Predstavenstvo Slovenskej komory architektúry vyhlási tiež laureáta ceny Patrón architektúry za osobitný prínos pre rozvoj architektúry a udelená bude aj Cena verejnosti, na základe internetového hlasovania.

Členom poroty boli v tomto ročníku : Architektky a architekti – Juraj Benetin / svk /, Dana Čupková / usa /, Ján Hoffstädter / svk /, Petra Kunarová / cz /, Igor Marko /svk, uk/, Jan Schindler / cz /, Lucie Vogelová / cz /

Záštitu nad aktuálnym ročníkom prevzali prezidentka Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy SR a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Cieľom súťažnej prehliadky CE ZA AR nie je iba prezentovať tvorbu členov a členiek Slovenskej komory architektov a oceniť najlepšie diela, ale aj upozorniť širšiu verejnosť na spoločenskú hodnotu architektúry ako takej. Architektúra je prostriedkom spoločného života. Prepája komunity a poskytuje priestory pre stretnutie a spoluprácu. Od verejných parkov a námestí až po bývanie a občianske budovy – spoločne v architektúre môžeme vytvárať kvalitné, krásne a udržateľné zastavané prostredie. Prostredníctvom zodpovedného navrhovania môžeme vytvárať nové príležitosti na sociálnu interakciu, prácu, rekreáciu a kvalitný život.

Ocenenie sa dlhodobo venuje úlohám samospráv vo formovaní miest a obcí a dokazuje, že kvalitná architektúra, či zodpovedne navrhované verejné stavby a priestranstvá, sú cestou k vyššej kvalite života obyvateľov.

Síce naše dielo napokon nezískalo Nomináciu na cenu CEZAAR, ale získali sme príjemnú skúsenosť zo stretnutia a ďakujeme za návštevu!

Scroll to top

Kontaktný formulár

Máte záujem ? Vyplňte kontaktný formulár nižšie