Článok ARCH 06/2020 – Office & Restaurant, Bratislava

Industriálna transformácia s úctou k pôvodnému
autori rekonštrukcie : Fukatschová – Krasula
text : Adam Kubica, foto : Krasula, časopis ARCH

Kominárska ulica je zdanlivo nenápadnou spojnicou medzi Račianskou ulicou a filiálnym nádražím so stále pretrvávajúcou industriálnou  atmosférou  miesta  v  bezprostrednom  kontakte s mestom. Výrazný rezidenčný development v ostatnom čase prispel k oživeniu tohto ikonického miesta a lokalite tak priniesol akýsi druhý dych. Kominárska ulica v sebe prepája atribúty novodobej mestskej zástavby s industriálnou tradíciou miesta. Práve prestavbou menšieho halového objektu vznikol kreatívny priestor pre prácu s nezameniteľnou atmosférou. Majiteľ spoločnosti, ktorá v daných priestoroch sídli, a zároveň jeden z autorov prestavby sa rozhodol zachrániť schátraný industriálny objekt takpovediac v poslednej chvíli. S veľkým odhodlaním a citom pre detail vytvoril miesto s výnimočným charakterom a úctou k tradíciam.


Pôvodný  halový  objekt  s  voľnou  vnútornou  dispozíciou umožňoval majiteľovi prispôsobiť nové vnútorné členenie jeho predstavám a potrebám. V rámci prestavby bola do interiéru vložená oceľová konštrukcia stropnej dosky mezanínu, ktorý takmer zdvojnásobil pôvodnú podlahovú plochu objektu a rozdelil priestor medzi dve podlažia, navzájom prepojené galériou pri vstupe do objektu. Z dispozičného hladiska vznikol vo vnútri dispozície variabilný open space s pracovnými miestami a samostatnými kancelárskymi kójami na konci traktu, čím sa úplne minimalizoval priestor potrebný na komunikácie. Na bočnej strane sú situované miestnosti pre relax, príležitostné cvičenie a reprezentatívna zasadacia miestnosť s presklenými stenami a priehľadom do galérie.

S patričnou úctou k industriálnej tradícii miesta a aj samotného objektu boli zachované pôvodné prvky oceľovej väzníkovej strešnej konštrukcie a nosné obvodové stĺpy z režného muriva boli priznané, čím sa stali výrazným prvkom celého interiéru. Centrálny prvok tvorí pôvodný výťah s otvorenou konštrukciou, ktorý vzájomne opticky prepája obe podlažia. Zariadenie interiéru bolo s citom doladené k dominantným industriálnym prvkom pôvod-ného objektu. Majiteľ si dal už na prvý pohľad záležať s výberom každého prvku interiéru tak, aby čo najlepšie korešpondoval s priestorom. Pri vstupe do objektu sú zrejmé výrazné čierne lampy v industriálnom štýle visiace z pôvodných väzníkov. Pri postupnom prechádzaní priestorom je neprehliadnuteľný aj zmysel pre detail majiteľa objektu a doladenie nielen štandardných nosných prvkov interiéru, ako sú svetlá, podlaha a základné zariaďovacie predmety, ale taktiež kovania na dverách, dekoratívne predmety a zaujmú aj kontrastné radiátory s výraznými ventilmi, zásuvky, vypínače a ná-padité reklamné predmety spoločnosti.
Scroll to top

Kontaktný formulár

Máte záujem ? Vyplňte kontaktný formulár nižšie